shadow

W ciągu dwóch kolejnych nocy, obserwatorzy zjawisk astronomicznych będą mieli możliwość obserwacji aż trzech brzegowych zakryć gwiazd przez naszego satelitę. Księżyc przemieszczając się na tle gwiazdozbioru Bliźniąt przesłoni swoją tarczą gwiazdy o oznaczeniach: epsilon Geminorum (3,1 mag.), 37 Geminorum (5,7 mag.) oraz kappa Geminorum (3,6 mag.). Seria tak jasnych zakryć …

shadow

"Pojawił się na tle gwiazdozbioru Kasjopei i po 3 sekundach lotu zgasł na tle Małej Niedźwiedzicy. Miał jasność około -2 magnitudo i piękną pomarańczową barwę". To krótki opis meteoru, który udało mi się zaobserwować 30 lipca o godzinie 21:46 cwe. Jednocześnie jest to znak, że Perseidy stopniowo zwiększają swoją aktywność. Co pokaże nam, ten najbardziej znany …

shadow

W nocy z 31 lipca na 1 sierpnia będzie można zobaczyć kolejne zakrycia jasnych gwiazd przez Księżyc. Tym razem satelita Ziemi w swojej wędrówce w pobliżu ekliptyki trafi na kilka godzin do gwiazdozbioru Wieloryba i zakryje gwiazdy o oznaczeniach 64 Ceti (5,6 mag.) i xi 1 Ceti (4,4 mag.).

shadow

Na porannym niebie można już obserwować najjaśniejszą gwiazdę zmienną długookresową - Mirę Ceti. Jej obecny blask wynosi około 3,5 magnitudo i systematycznie wzrasta. Maksimum jasności przewidywane jest na pierwsze dni sierpnia.

W następnych latach największą jasność Mira osiągnie w okresach, gdy będzie niewidoczna, ze względu na niekorzystne położenie w …

shadow

Krótkie, czerwcowe noce nie sprzyjają obserwacjom astronomicznym. Ciekawych zjawisk na nocnym niebie jest niewiele, a jasne planety, tak chętnie podziwiane przez miłośników astronomii, obecnie przebywają w pobliżu Słońca.

Warto więc zwrócić uwagę na kilka zakryć gwiazd przez Księżyc, które będzie można oglądać w dniach 17 - 20 czerwca.

shadow

W gwiazdozbiorze Lutni, około 6 stopni na południe od Wegi znajduje się jedna z najjaśniejszych gwiazd zmiennych zaćmieniowych północnego nieba - Sheliak (Beta Lyrae). W rzeczywistości jest to układ dwóch blisko siebie krążących gwiazd o elipsoidalnym kształcie, który w sposób ciągły zmienia blask w zakresie 3,3 - 4,2 mag. Ze względu na korzystne położenie na niebie i …

shadow

6 stycznia w gwiazdozbiorze Jednorożca (Monoceros) odkryto ciekawą gwiazdę, która w krótkim czasie zwiększyła swój blask osiągając jasność 10 magnitudo. Tym samym stała się dostępna także dla amatorskich obserwacji, choć pora roku i rejon nieba pozbawiony jasnych gwiazd utrudniały ich prowadzenie. W kolejnych trzech tygodniach blask gwiazdy systematycznie malał, aż do …