shadow

Naukowcom udało się spowodować mini-eksplozję kondensatu Bosego-Einsteina - formy materii, którą po raz pierwszy wytworzono w 1995 roku. Wybuch przypominał eksplozję supernowej.

shadow

Na tym obrazie centrum okazałej galaktyki spiralnej NGC 1512 urządzenia teleskopu Hubblea służące do obserwacji szerokiego pasma widma pokazują galaktykę we wszystkich długościach światła od ultrafioletu do podczerwieni. Kolory (wskazujące na intensywność światła) ujawniają gromady nowo powstałych gwiazd i w czystych, i w zapylonych obszarach galaktyki.