shadow

Począwszy od 2011 roku, astronomowie obserwują z uwagą ciemne smugi, które regularnie pojawiają się na powierzchni Marsa. Te formy geologiczne, znane pod akronimem RSL (ang. Recurring Slope Lineae), obserwowane są na stromych zboczach podczas ciepłych miesięcy i zanikają podczas marsjańskiej zimy. Zjawisko powtarza się każdego marsjańskiego roku. Słodka woda nie może …

shadow

Łazik Curiosity dostarcza obecnie dane dotyczące pogody i promieniowania na Marsie. Badania są przeprowadzane za pomocą 10 instrumentów i obejmują obserwacje typów wiatrów i promieniowania występujących na Marsie. Jednym z celów badań jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy we wnętrzu Krateru Gale'a kiedykolwiek mogły zaistnieć warunki sprzyjające życiu …

shadow

Odkąd łazik Curiosity wylądował pomyślnie na Marsie w sierpniu tego roku, zespół badawczy zajmujący się tym projektem nie miał chwili wytchnienia. Od ponad trzech miesięcy pracował według czasu marsjańskiego. Dzień marsjański jest dłuższy od ziemskiego o około 40 minut, więc początek pracy zespołu przesuwał się co tydzień o kilka godzin. Skutkowało to często pracą …

shadow

U Camelopardalis (zwana także po prostu U Cam) to gwiazda odległa od Układu Słonecznego o 1500 lat świetlnych. Znajduje się w gwiazdozbiorze Żyrafy w pobliżu północnego bieguna niebieskiego. Jest gwiazdą węglową, czyli czerwonym olbrzymem, którego atmosfera zawiera więcej węgla niż tlenu. Ze względu na słabą grawitację traci ponad połowę swojej masy w wyniku …

shadow

Dzięki zdjęciom japońskiej sondy Hinode możemy dokładniej poznać to, co dzieje się we wnętrzu i na powierzchni Słońca. Natura zjawisk dotyczących pogody słonecznej okazała się być bardziej złożona niż się spodziewano. Dane zbierane przez Hinode uzupełniają pomiary sondy SOHO.

shadow

Jeszcze przed 2020 rokiem NASA umieści na Księżycu jednostki mieszkalno-badawcze. Umożliwią dogłębne zbadanie powierzchni Księżyca a także tego, co znajduje się kilka(naście) metrów pod nią. Zastosowane rozwiązania technologiczne są nietypowe. Następnym celem ma być Mars - o ile uda się rozwiązać wszystkie problemy.