shadow

Na pozasłonecznych planetach klasyfikowanych jako "gorące Jowisze" wybuchają obejmujące cały glob gwałtowne burze, których bezpośrednią przyczyną jest ciepło wytwarzane przez pobliską gwiazdę macierzystą.

shadow

Badania odległej gromady galaktyk pokazują, że wciąż powstają w niej nowe gwiazdy. Dodatkowo intrygujący jest fakt, że proces ten zachodzi bardziej intensywnie w centrum gromady, niezgodnie z dotychczas obserwowanymi tendencjami.