shadow

Choroba Alzheimera jest poważnym problemem współczesnego świata i, mimo że została odkryta ponad 100 lat temu, dalej jest chorobą nieuleczalną, nieustannie zbierającą swoje żniwo. Szacuje się, że do 2050 roku dotknie aż ona jedną na 85 osób. Aby odnaleźć sposób na zwalczenie tej choroby, musimy dokładnie poznać mechanizmy jej …

shadow

Około miliard lat po Wielkim Wybuchu rozpoczął się proces powstawanie pierwszych gwiazd. Materia wypełniająca wszechświat, którą stanowiły w 75% atomy wodoru, a w 25% atomy helu, zaczęła tworzyć skupiska gazu, które z czasem, pod wpływem grawitacji, coraz bardziej się sprężały, a temperatura w ich centrum rosła, aż w końcu …

shadow

Wszystko, co nas otacza, jest zbudowane z niesamowicie małych cegiełek, nazywanych pierwiastkami. Przykładowo, człowiek składa się przede wszystkim z tlenu, węgla i wodoru. Skorupa ziemska to również w większości tlen, a także krzem, glin, wapń i żelazo. Okazuje się jednak, że w skali kosmosu proporcje te są zupełnie inne.