shadow

Siły pochodzące z wnętrza Saturna tworzą wielki magnetyczny “bąbel” wokół planety, nazywany bardziej fachowo magnetosferą. To pole magnetyczne jest najprawdopodobniej generowane przez prądy płynące głęboko pod powierzchnią gazowego olbrzyma, gdzie tworzące go substancje są w stanie ciekłym. Badania magnetosfery pozwalają zajrzeć w głąb planety i lepiej poznać …

shadow

Dzięki zdjęciom japońskiej sondy Hinode możemy dokładniej poznać to, co dzieje się we wnętrzu i na powierzchni Słońca. Natura zjawisk dotyczących pogody słonecznej okazała się być bardziej złożona niż się spodziewano. Dane zbierane przez Hinode uzupełniają pomiary sondy SOHO.

shadow

Siedem lat oczekiwania, 3,3 miliardów dolarów inwestycji, oraz 3,5 miliarda przebytych kilometrów. 1 lipca Cassini wykonała kluczowy manewr, trwający 96 minut, by zahamować i wejść na orbitę wokół Saturna. Operacja zakończyła się sukcesem. Misja już może się pochwalić pierwszymi zdjęciami z orbity, mianowicie pierścieni gazowego olbrzyma. Widać na nich lepiej niż …

shadow

Przy pomocy satelitów misji Cluster udało się zaobserwować z bliska zjawisko rekombinacji magnetycznej. Wykonane pomiary pozwalają uzupełnić opis zachowania ziemskiej magnetosfery pod wpływem wiatru słonecznego. Jest to pierwsze tak dokładne zbadanie zachowania pola magnetycznego dla małych obszarów i może stanowić przełom w dalszych badaniach.

System Cluster 2 prowadzi badania ziemskiej magnetosfery

Satelitarne badania ziemskiej magnetosfery wkroczyły w nową erę. Po raz pierwszy w historii jest ona badana przez identyczne instrumenty rozmieszczone na czterech satelitach.