shadow

Grupa naukowców z NASA i uniwersytetu w Kolorado odnalazła wyraźny dowód na to, że śnieg z rozległych obszarów Antarktydy zachodniej stopniał w styczniu 2005 w odpowiedzi na wysokie temperatury. Zjawisko topnienia śniegu było największe jakie udało się zaobserwować satelitą QuikScat i najbardziej znaczące na przestrzeni ostatnich 30 lat …

shadow

Małe, nikomu nieznane obserwatorium na Antarktycznym Płaskowyżu posiada najlepsze na świecie warunki do prowadzenia obserwacji astronomicznych.

"Dome C to odpowiednie miejsce do postawienia 'Niezwykle Wielkiego Teleskopu', co najmniej o zwierciadle średnicy 30 metrów" - mówi z egzaltacją J. Lloyd. "Ale nawet dwumetrowy teleskop …