shadow

Start satelity AURA wyznaczono na 15 lipca i tego dnia wzniosła się na orbitę. Sonda ma szczegółowo badać atmosferę Ziemi, wykorzystując przy tym zaawansowane urządzenia umieszczone na pokładzie. Misja niewątpliwie poszerzy naszą wiedzę o procesach w atmosferze. Gorącym tematem jest ozon stratosferyczny i dziury ozonowe, o których wiemy zadziwiająco mało...

shadow

Uczeni z NASA i NOAA potwierdzili, że w mijającym miesiącu dziura ozonowa ponad południowym biegunem była nie tylko znacznie mniejsza niż w 2000 i 2001 roku, ale także podzieliła się na dwie odrębne "dziurki".

shadow

Satelitarne obserwacje naszej planety wskazują, że silne erupcje wulkaniczne wpływają na poszerzanie się dziury ozonowej nad biegunem północnym. Sezonowe powiększanie się dziury ozonowej nad Antarktydą obserwowano już od lat osiemdziesiątych. Obecnie zaobserwowano zmniejszenie się warstwy ozonowej nad Arktyką, które może być bezpośrednio związane z wybuchem wulkanu Pinatubo …

shadow

Satelitarne badania wykonane przez NASA i NOAA (Narodowa Agencja Badań Atmosferycznych i Oceanicznych) wskazują, że maksymalny rozmiar jaki osiągnęła w tym roku dziura ozonowa ponad południowym biegunem wyniósł 26 milionów kilometrów kwadratowych (to tyle co powierzchnia Ameryki Północnej). Dziura nie była w tym roku większa niż w trzech poprzednich latach.