shadow

W czwartek 21 listopada 2013 r. o godzinie 8:11 czasu polskiego (7:11 UT) z kosmodromu Jasny w południowej Rosji na pokładzie rakiety Dniepr wystrzelono pierwszego polskiego satelitę naukowego BRITE-PL Lem. Zostanie on wyniesiony na niską orbitę biegunową i będzie okrążał Ziemię około 14 razy na dobę. Zadaniem tego satelity jest precyzyjna …

shadow

O 15:21 naszego czasu z kosmodromu Plesieck w północnej Rosji wystartował pocisk "Rokot". Wyniósł na orbitę sondę GOCE (Gravity field and steady-state Ocean Circulation Explorer, Eksplorator pola grawitacyjnego oraz przepływu wody w oceanach w stanie spoczynku), która z nieosiągalną dotąd dokładnością mierzyć będzie pole grawitacyjne …