shadow

23 września 1846 roku niemiecki astronom Johann Gottfried Galle po raz pierwszy dostrzegł ósmą planetę Układu Słonecznego. Był to wielki triumf mechaniki niebieskiej i matematyki gdyż położenie planety udało się przewidzieć na podstawie obliczeń i obserwacji oddziaływania grawitacyjnego Neptuna na znane wcześniej planety.

shadow

NASA testuje na ziemskim podwórku nowy pojazd kosmiczny o nazwie Hyperion. Surowe warunki kanadyjskich wysp północy mają przynajmniej trochę przypominać warunki światów, na które pojazd zostanie wysłany.

shadow

Oryginalny kierunek wirowania Wenus zawsze był zastanawiający. Pomimo jej (względnie) niewielkiej odległości od nas, astronomowie w przeszłości nie mogli ustalić tak prostej rzeczy jak kierunek obrotu. Wenus ukryła ten fakt (jak wiele innych) za grubym płaszczem atmosfery. Dopiero sonda Magellan podczas analizy radiowej powierzchni pokazała, że Wenus wiruje w kierunku przeciwnym …