shadow

Za pomocą Kosmicznego Teleskopu Hubble'a otrzymano najdokładniejszy obraz dysku otaczającego młodą, liczącą zaledwie 5 milionów lat gwiazdę. Uważa się, że właśnie w takich dyskach rodzą się planety. Badana gwiazda oznaczona jest HD 141569A, leży 320 lat świetlnych w kierunku gwiazdozbioru Wagi i jest częścią układu potrójnego.

shadow

Ostatnio stwierdzono, że przez ostatnie dwadzieścia lat nastąpił zdecydowany rozrost tropopauzy - informuje nas raport naukowców z Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL). Autorem prezentowanego przez nas artykułu jest nasz Czytelnik, któremu za wkład pracy dziękujemy.

Podwyższenie dolnej granicy wieku Wszechświata

Kosmolodzy z Case Western Reserve University oraz Dartmouth College, zajmujący się ustalaniem wieku Wszechświata, skorzystali z danych z wielu różnych źródeł i ustalili, że dolna granica wieku Wszechświata jest o 1,2 miliarda lat większa niż dotychczasowe oszacowania. Nowe dane wspierają ideę istnienia ciemnej energii tworzącej około 95 procent energii Kosmosu i …

shadow

W 1953 roku Leon Stuart, astronom amator, sfotografował rozbłysk na powierzchni Księżyca. Kilka lat później poinformował o tym zdarzeniu na łamach "Strolling Astronomer". Wzbudziło ono zainteresowanie zawodowych astronomów, gdyż - jak się wydawało - mogła to być pierwsza i jak na razie jedyna bezpośrednia obserwacja uderzenia niewielkiego meteorytu w Srebrny Glob. Niestety, …