shadow

Astronomowie na zimowym spotkaniu  Amerykańskiego Towarzystwa Astronomicznego zaprezentowali najgłębszy obraz wszechświata wykonany w paśmie rentgenowskim. Zdjęcie ukazuje czarne dziury w centrach galaktyk oddalonych miliardy lat świetlnych od Ziemi. Obejmuje ono skrawek nieba, które wielkością odpowiada wielkości księżyca w pełni i znajduje się w gwiazdozbiorze Pieca. Dane te …

shadow

Mimo wcześniejszych informacji o możliwym odkryciu, wspólna analiza danych z satelity Planck oraz naziemnych obserwatoriów BICEP2 oraz Keck Array nie wskazała jednoznacznych dowodów na istnienie pierwotnych fal grawitacyjnych, których źródłem miałaby być postulowana teoretycznie kosmiczna inflacja.

shadow

Tytułową galaktykę z8_GND_5296 możemy obserwować taką, jaka była zaledwie 700 milionów lat po Wielkim Wybuchu. Umożliwiły nam to dokonania zespołu astronomów pod zwierzchnictwem Stevena Finkelsteina z Uniwersytetu Teksaskiego w Austin. To oni zmierzyli odległość do tej - jak się okazało - najdalszej znanej znam galaktyki we Wszechświecie.

Artykuł napisał Łukasz …

shadow

Jakie jest dolne ograniczenie na temperaturę gwiazdy? A górne na temperaturę planety? Na Wenus temperatura powierzchni może osiągać nawet 420 °C, zaś temperaturę niedawno odkrytego brązowego karła szacuje się na temperaturę gorącej herbaty.

shadow

Już niebawem dwa obserwatoria: kosmiczne - Kepler - i naziemne - W. M. Kecka - zostaną zaprzęgnięte do pracy w jednym programie badawczym. Jego celem jest poszukiwanie nowych światów.

shadow

Grupa astronomów przy użyciu teleskopów Subaru i Keck'a odkryła olbrzymią strukturę składającą się z galaktyk, rozciągającą się na przestrzeni 200 milionów lat świetlnych. Struktura uformowała się około 2 miliardy lat po narodzinach wszechświata i można w niej dostrzec ponad 30 dużych koncentracji gazu. Każda koncentracja zawiera w sobie do 10 mas Drogi Mlecznej.