Polska w Europejskiej Przestrzeni Badawczej

Około 50 milionów euro nadwyżki w stosunku do wpłacanych składek przyniósł nauce polskiej udział w kończącym się V Programie Ramowym Unii Europejskiej - poinformował w czwartek minister nauki, Michał Kleiber. Na konferencji "Polska w Europejskiej Przestrzeni Badawczej" przedstawiono wyniki udziału polskich zespołów naukowych w V Programie Ramowym Badań, Rozwoju Technicznego i …

shadow

W związku z "katastrofalna sytuacją finansową" wydawanie ogólnopolskiego kwartalnika "Astronautyka" zostało zawieszone. Poważne kłopoty ma nie tylko samo pismo, ale i wydawca - Polskie Towarzystwo Astronautyczne.

Kleiber: Integracja z UE szansą dla nauki polskiej

Nakłady na naukę w UE wyniosą w 2010 roku 3% PKB. Aby dorównać tym standardom, nasza nauka wymaga 4,5-krotnego wzrostu nakładów - zauważył minister nauki Michał Kleiber na piątkowym posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego PAN. "Nakłady na naukę są obecnie najniższe od 10 lat, a trudna sytuacja finansów państwa nie daje nadziei na radykalną poprawę. To są realia, które musi …

Czy będzie Ministerstwo Nauki i odpisy podatkowe?

Minister nauki i przewodniczący Komitetu Badań Naukowych Michał Kleiber uważa, że złą sytuację finansową nauki poprawiłoby wprowadzenie odpisów podatkowych za sponsorowanie badań. Przyznał jednak, że resort finansów nie wyraził zainteresowania takim rozwiązaniem. Prof. Kleiber uważa, że stanowisko negocjacyjne być może poprawiłoby utworzenie Ministerstwa Nauki.

Posłowie poparli założenia polityki finansowania nauki opracowane przez prof. Kleibera

Podstawowym warunkiem rozwoju badań naukowych w Polsce jest skupienie budżetowych nakładów na naukę i angażowanie środków pozabudżetowych - oceniają członkowie sejmowej komisji edukacji, nauki i młodzieży. Posłowie komisji poparli główne założenia ministra nauki Michała Kleibera, dotyczące zmian w organizacji i finansowaniu badań naukowych.

shadow

Dostęp do najnowszych technologii i kontraktów europejskiego przemysłu kosmicznego daje Polsce podpisana dziś rano (w czwartek 24 stycznia 2002) umowa o współpracy między rządem Rzeczpospolitej a Europejską Agencją Kosmiczną (ESA).