shadow

Wykorzystując teleskop VLT zaobserwowano obszary zimnego gazu wokół niektórych galaktyk, które uformowały się we Wszechświecie ponad 12 miliardów lat temu. Gaz ten może stanowić „pokarm” dla supermasywnych czarnych dziur znajdujących się wewnątrz tych galaktyk. Tym samym może tłumaczyć, dlaczego te obiekty urosły do tak dużych rozmiarów tak szybko na początku historii …

shadow

Ciemne galaktyki – wczesna faza formowania się galaktyk, przewidywana teoretycznie, ale do tej pory nie obserwowana – zostały po raz pierwszy dostrzeżone. Obiekty te są bogatymi w gaz galaktykami bez gwiazd. Dzięki należącemu do ESO Bardzo Dużemu Teleskopowi (VLT) międzynarodowy zespół wykrył te nieuchwytne obiekty obserwując je rozświetlone przez kwazar.

shadow

Słaby i niejednorodny blask został dostrzeżony przez Kosmiczny Teleskop Spitzera (Spitzer Space Telecope - SST). Te słabe światełka mogą być supermasywnymi gwiazdami, czarnymi dziurami lub jeszcze czymś innym. Źródła promieniowania znajdują się zbyt daleko, aby dało się je spostrzec osobno, ale obserwacje dostarczyły nowych dowodów potwierdzających, że jest to łuna …

shadow

Dwie najstarsze i najbardziej prymitywne supermasywne czarne dziury zostały odkryte przy pomocy kosmicznego teleskopu Spitzera, dostarczając ważnych informacji na temat natury wczesnego wszechświata.

shadow

Jedną z imprez inaugurujących Międzynarodowy Rok Astronomii będzie obserwacja trzech odległych kwazarów przez radioteleskopy rozsiane po całym świecie. Zostaną one połączone w jedną sieć, dzięki czemu utworzą potężny intrerferometr radiowy, a to pozwoli wykonać obserwacje z bardzo dużą rozdzielczością kątową.

shadow

Na zdjęciach wykonanych przez Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO) dostrzeżono rozległy obszar powstawania nowych gwiazd, a w nim - podwójną gwiazdę, której składniki należą do najmasywniejszych "słońc" znanych ludzkości.

shadow

Pojęcie ciemnej materii znów wkracza do akcji. I to ze zdwojoną siłą, gdyż okazuje się, że nie tylko wśród galaktyk dostrzec można tendencje do skupiania się w większe struktury - gromady i supergromady. Podobny schemat spełnia się w przypadku kwazarów, które co ważniejsze pokazują rozkład materii w bardzo wczesnym stadium ewolucji wszechświata...

shadow

W gwiazdozbiorze Jaszczurki kryje się niezwykle spuchnięta planeta - większa o 20% od przewidywań obecnie obowiązującej teorii. Obiega swoją gwiazdę 7 razy bliżej niż Merkury Słońce, a jej promień to około 1,3 promieni Jowisza. To odkrycie może prowadzić do rewizji teorii kreacji systemów planetarnych we Wszechświecie.