shadow

W tym roku NASA postanowiła rozpocząć osiem nowych projektów naukowych, które mają na celu ocenę skutków COVID-19. Sześć z nich ma badać, jak pandemia i próby jej powstrzymania wpływają na dostęp do żywności na świecie, wybuchy pożarów, temperaturę powierzchni zurbanizowanych, zachmurzenie i ocieplenie klimatu, zanieczyszczenie …

shadow

Jak podaje TVP, oddział w Bydgoszczy, podczas prac remontowych w Toruniu przy Rynku Staromiejskim 36, gdzie jako młodzieniec mieszkał Mikołaj Kopernik, odkryto jego nieznany rękopis. Jest to tym bardziej zaskakujące, że został on według opisu autora napisany we Fromborku i jest datowany na 1537 rok czyli przez pierwszymi publikacjami "De …

shadow

Richard Mewaldt jest absolwentem fizyki na Lawrence University oraz Washington University w St. Louis. Jako wieloletni współpracownik NASA był zaangażowany w projekty IMP-7, IMP-8, ISEE-3 (ICE), SAMPEX oraz Guest Investigato. Obecnie zajmuje się badaniami wysokoenergetycznych cząstek na jednej z najbardziej prestiżowych uczelni na świecie …