shadow

Obserwacje wybuchów supernowych należały dawniej do rzadkości. Przed zbudowaniem pierwszego teleskopu zaobserwowano ich jedynie pięć. Obecnie odkrywanie kolejnych takich zjawisk jest codziennością, a uczeni używają ich do badania Wszechświata (na przykład problemu ciemnej energii). Na odbywającym się w Nashville spotkaniu American Astronomical Society interesowano się wybuchem, …

shadow

Start zbudowanego przez NASA podczerwonego obserwatorium satelitarnego (Space Infrared Telescope Facility, SIRTF) przesunięto niedawno o 4 miesiące. W związku z tym sonda zdjęta została z rakiety i umieszczona ponownie w magazynie.