shadow

W 2001 roku ESA zaproponowała misję zbliżoną do misji Mars Express, jednak jej celem byłaby Wenus. Do tej misji mają być wykorzystani naukowcy i technicy pracujący już przy misji do Marsa. Sonda miałaby analogiczną budowę co Mars Express. Misja ta miałaby duże znaczenie naukowe, ponieważ ostatnim statkiem, którego zadaniem było badanie Wenus, był Magellan w 1994 roku. Misja …

shadow

Podczas eksperymenu OGLE-III odkryto 59 nowych kandydatów na planety pozasłoneczne. Projekt OGLE jest polskim projektem zajmującym się na początku swojego istnienia poszukiwaniem ciemnej materii, a teraz planetami pozasłonecznymi.

shadow

Rozbłyski słoneczne to potężne eksplozje w atmosferze Słońca. Najsilniejsze z nich, należące do tak zwanej klasy X, uwalniają energię równą wybuchowi miliardów megaton trotylu. W ciągu ośmiu dni na powierzchni Słońca zdarzyły się cztery takie rozbłyski.

shadow

W ostatnim tygodniu w Chinach doszło do największych burz pyłowych w ostatniej dekadzie. Pył pokrył całą środkową Mongolię i prowincję Shanxi. Wszystko to zostało sfotografowane 24 marca przez sondę NASA Terra Earth Observing Spacecraft.