shadow

Robert C. Byrd Green Bank Telescope (GBT) posłużył zespołowi naukowców do odkrycia dwóch nowych cząsteczek w międzygwiezdnej chmurze w centrum Drogi Mlecznej. Odkrycie molekuł jest pierwszym dokonanym przy użyciu GBT i już pomaga astronomom zrozumieć złożone procesy, dzięki którym w Kosmosie powstają duże cząsteczki.

shadow

Grupa naukowców używając National Science Foundation's Robert C. Byrd Green Bank Telescope (GBT) dokonała pierwsze detekcji czegoś, co zdaje się być resztkami materii, z której formowała się galaktyka. Dokładnie chodzi o obojętne obłoki wodoru zbierające się wokoło Galaktyki w Andromedzie, najbliższej wielkiej, spiralnej galaktyce odległej od naszej Drogi Mlecznej.

“Cebule” w Kosmosie

Uczeni mogą zedrzeć kolejką warstwę, pod którą skrywają się tajemnice dotyczące materii znajdującej we Wszechświecie. Produkowane w ziemskich laboratoriach maleńkie, wielowarstwowe piłki, zwane "cebulami węglowymi" ("carbon onions")zdają się mieć taką samą charakterystykę absorpcji światła jak cząstki pyłu znalezione w pewnych rejonach przestrzeni międzygwiezdnej.

shadow

Badania przeprowadzone przez Green Bank Telescope (GBT) ukazują nieznaną wcześniej populację odosobnionych obłoków wodorowych znajdujących się w gazowym halo otaczającym Drogę Mleczną. Obłoki te zostały odkryte w strefie przejściowej pomiędzy naszą Galaktyką i przestrzenią międzygalaktyczną. Dostarczają one dowodów, że napędzane przez wybuchy supernowych "galaktyczne …

shadow

Nowy obiekt nazwany SOri70 został odkryty niedaleko młodej gwiazdy Sigma Oriona. Czy jest to młoda planeta, czy może wędrujący, stary, brązowy karzeł - problem ten jest cały czas rozważany przez astronomów zgromadzonych na International Astronomical Union Symposium on Brown Dwarfs na Big Island na Hawajach.

shadow

Glikol etylenowy, substancja niezamarzająca znajdująca się w płynie chłodnicowym, została również odkryta w masywnej międzygwiezdnej chmurze pyłu i gazu w pobliżu środka Drogi Mlecznej. Odkrycia dokonano za pomocą 12-metrowego Teleskopu Radiowego należącego do National Science Foundation (NSF).