shadow

Zaburzenia w polu magnetycznym Słońca intrygowały badaczy od początku badań nad wiatrem słonecznym. Dzięki danym dostarczonym przez sondę Ulysses naukowcy z JPL odnaleźli ich prawdopodobną przyczynę: ewolucja fal magnetycznych pewnego typu, zwanych falami Alfvena.

shadow

Grupa uczniów z różnych krajów świata, którzy wygrali prawo do fotografowania Marsa aparaturą NASA, trafiła na niespodziewaną grupę ciemnych głazów zlokalizowanych na jasnym, płaskim terenie.