shadow

Nowy rodzaj techniki do znajdywania planet, który jest alternatywą dla znanych już metod, doczekał się swojego pierwszego odkrycia. Jest to planeta o masie 15 mas Ziemi, krążąca wokół gwiazdy WASP-3. Metodą tą możliwe jest również wykrywanie planet podobnych do Ziemi.

Artykuł przysłał Mateusz Wiśniewicz z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego