shadow

W poniedziałek rozpoczyna się druga wymiana młodzieży organizowana przez kluby astronomiczne: Tutulum z Turcji i Almukantarat z Polski. Jej tematem będzie wymiana doświadczeń w amatorskich obserwacjach astronomicznych. W trakcie wymiany, 11 sierpnia, w Wieluniu otwarta zostanie wystawa zdjęć związanych z astronomią, w tym fotografie z tegorocznego całkowitego zaćmienia Słońca, …

shadow

Dobiegła końca wizyta w Polsce tureckiej młodzieży zrzeszonej w klubie astronomicznym Tutulum. W ramach projektu Pod wspólnym dachem nieba przez dziesięć dni (7-16 sierpnia) gościli w Nadwarciańskim Grodzie w Załęczu Wielkim niedaleko Wielunia, gdzie co roku odbywają się spotkania polskiego klubu astronomicznego Almukantarat.

Sprawozdanie napisała …

shadow

15 lipca podpisano w Ankarze porozumienie pomiędzy Europejską Agencją Kosmiczną i rządem Turcji. Porozumienie dotyczy współpracy w zakrasie eksploracji i używania przestrzeni kosmicznej do celów pokojowych. W uroczystości brali udział Jean-Pol Poncolet, dyrektor działu kontaktów zewnętrznych w ESA, oraz prof. Nuket Yetis, przewodniczący tureckiej komisji nauki i techniki (TUBITAK).