shadow

Podobnie jak dwa pierwsze przejścia nad południowym biegunem Słońca, także ostatnia wyprawa ku dużym szerokościom heliograficznym Dziennej Gwiazdy przyniosła niespodzianki. Pomimo swej niezwykle niskiej aktywności, Słońce pokazuje, że wciąż jest w stanie wytworzyć serię potężnych, energetycznych wybuchów. Ilustrują to zdjęcia wykonane w grudniu 2006 roku przez sondę …

shadow

Od 1992 roku sonda Ulysses monitoruje strumień gwiezdnego pyłu przepływający przez Układ Słoneczny. Pył pochodzi z lokalnego obłoku galaktycznego, przez kktóry Słońce porusza się z prędkością 26 kilometrów na sekundę (w efekcie każde pojedyncze ziarnko przez dwadzieścia lat trawersuje przez Układ Słoneczny). Obserwacje wykonane przez eksperyment DUST na pokładzie …

ESA bada wpływ układu Ziemia-Słońce na klimat

Meteorolodzy nie mogą dłużej postrzegać Ziemi jako izolowanego systemu. Zarówno długoterminowe zmiany klimatu jak i zmieniająca się z dnia na dzień pogoda mają związek z aktywnością słoneczną. Uczeni intensywnie badają więc to połączenie. Dane z europejskich sond SOHO, Cluster i Ulysses dają nam możliwość zrozumienia w jaki sposób Słońce wpływa na ziemski klimat. …

shadow

Najnowsze obserwacje wykonane przez sondę Ulysses sugerują, że chaos jaki pojawia się w heliosferze Słońca w okresie jego aktywności zajmuje niewielki okres czasu w trwającym 11 lat cyklu aktywności słonecznej. Większa część cyklu jest zdominowana przez prostą strukturę wiatru słonecznego i pola magnetycznego.

shadow

Po raz drugi podczas swej trwającej już 11 lat misji sonda Ulysses przeleciała w pobliżu północego bieguna Słońca. W sobotę osiągnęła 80 stopień szerokości geograficznej Słońca, co stanowi maksimum dla jej orbity. W tym samym czasie w Oxnard w Kalifornii odbywają się "słoneczne warsztaty".