shadow

ICEYE, fiński lider w zakresie wykorzystania technologii radarowej SAR (Synthetic Aperture Radar) dla mikrosatelitów, zapewniający szybki dostęp do niezawodnych danych z obserwacji Ziemi, ogłosił dzisiaj plany rozszerzenia działalności w Warszawie. Celem jest rozwijanie możliwości technologicznych i przyśpieszenie rozwoju firmy.

shadow

W dniu 27 września br. w siedzibie Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk uroczyście zainaugurowano działalność stacji RIMS - jedynej w Europie Środkowo-Wschodniej i jednej z 34 na świecie stacji monitorujących systemu wspomagania nawigacji satelitarnej EGNOS.

shadow

Wczoraj zakończyło się XX Seminarium Pracowni Komet i Meteorów (PKiM). Jego uczestnikami były 43 osoby z całej Polski. Wśród nich gościliśmy liczną reprezentację Beskidzkiego Klubu Astronomicznego "POLARIS" oraz Polskiego Towarzystwa Meteorytowego (PTM). Seminarium miało miejsce dzięki pomocy Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika (CAMK) w Warszawie, które było naszym …

shadow

Japoński satelita Fuyo 1 spadnie w najbliższych dniach na Warszawę lub na jakiekolwiek inne miejsce na Ziemi poza rejonami Arktycznymi. Dokładnego miejsca upadku nie sposób przewidzieć.