shadow

Przy pomocy czterech kosmicznych obserwatoriów, astronomowie odnaleźli dysk akrecyjny wokół aktywnej czarnej dziury, który zatrzymał się znacznie dalej niż przewiduje którakolwiek ze znanych teorii. Być może pozwoli to lepiej zrozumieć, jak wyzwalana jest energia podczas opadania materii na czarną dziurę.