shadow

W ciągu najbliższych dni będzie można zobaczyć na niebie kilka efektownych zjawisk z majestatycznym Saturnem w roli głównej. W niedzielę, 15 grudnia wieczorem jeden z księżyców Saturna - Tetys - ma zakryć gwiazdę. Dwa dni później, 17 grudnia, o godzinie 18:27 Saturn znajdzie w opozycji do Słońca, zatem Ziemia znajdować się będzie dokładnie pomiędzy tymi dwoma obiektami. …

Tym razem zobaczymy…

...minimalny odstęp Marsa i Wenus mający miejsce w gwiazdozbiorze Panny. Nie będzie to koniunkcja, gdyż obiekty nie osiągną tej samej długości ekliptycznej, ale zarówno do tego, jak i od tego momentu, ich odległość była i będzie większa.