shadow

Chociaż to Wisconsin z dumą mianuje się Mlecznym Stanem w USA, Mars ma poważne szanse stać się znany jako Mleczna Planeta. Nie, nikt nie zobaczył stada krów pasących się na tej niezbyt gościnnej planecie, ale najdokładniejsze zdjęcia jakie kiedykolwiek zostały zrobione marsjańskim czapom polarnym zdradzają ich niezwykłe podobieństwo do sera...

shadow

NASA testuje na ziemskim podwórku nowy pojazd kosmiczny o nazwie Hyperion. Surowe warunki kanadyjskich wysp północy mają przynajmniej trochę przypominać warunki światów, na które pojazd zostanie wysłany.

shadow

W ubiegłym tygodniu NASA wykonała w końcu krok przybliżający wysłanie sondy do Plutona po uprzedniej rezygnacji i powrocie do tego projektu. Do dalszych rozważań przyjęto dwie koncepcje misji do Plutona i Pasa Kuipera. Mimo że budżet finansowy Agencji na rok 2002 nie przewiduje środków na budowę sondy do Plutona, NASA oceniła te dwie koncepcje jako najlepsze z pięciu …

shadow

Czy nasza planeta jest oazą życia w martwym Wszechświecie? Dwadzieścia lat temu naukowcy twierdzili, że raczej tak. Obecnie ich zdanie stało się przychylne istnieniu życia poza Ziemią i dziedzina astrobiologii (egzobiologii) przeżywa renesans. W Instytucie Badawczym ESA w Frascati we Włoszech odbyły się warsztaty astrobiologiczne, piersze tego rodzaju w Europie.