shadow

14 stycznia 2021 r. podpisano porozumienie między Ministerstwem Edukacji i Nauki a Centrum Badań Kosmicznych PAN. Umowa dotyczy finansowania eksperymentu GLOWS, który CBK PAN przygotowuje we współpracy z NASA oraz Uniwersytetem w Princeton. Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczy kwotę 16 mln zł (rozłożoną na lata 2021-2026) na budowę …