shadow

Głęboko wewnątrz bogatego w materię obszaru naszej Drogi Mlecznej, zaledwie około 100 lat świetlnych od czarnej dziury w centrum Galaktyki, znajduje się zwarta gromada gwiazd w młodym wieku, będących źródłami bardzo silnego wiatru gwiezdnego, mogącego konkurować tylko z tym, jaki obserwujemy w odległych galaktykach gwiazdotwórczych.