shadow

Pracownia Komet i Meteorów zaprasza wszystkich miłośników astronomii zainteresowanych tematyką meteorową na Projekt Perseidy 2007, który odbędzie się w dniach 6 – 19 sierpnia w Stacji Obserwacyjnej Obserwatorium Warszawskiego w Ostrowiku pod Warszawą, położonej na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Uczestnicy tegorocznego spotkania będą …

shadow

Od paru dni obserwuje się wzmożoną częstość pojawiania się bolidów. W związku z tym zachęcamy do spojrzenia w górę podczas wieczornego spaceru, czy nawet w ciągu dnia... po wyjściu ze sklepu.

Artykuł nadesłała Iza Spaleniak

shadow

Mimo pełni Księżyca w pierwszych dniach kwietnia obserwatorzy wizualni powinni być przygotowani na pojawienie się niezwykle jasnych zjawisk, a nawet takich które mogą dać spadek meteorytu! Otóż, prawie 5 lat temu, dokładnie 6 kwietnia 2002 roku o godzinie 20:20 UT, w okolicy malowniczego zamku Neuschwanstein spadł meteoryt. Sam spadek meteorytu był słyszany przez okolicznych …

shadow

Od początku lipca aż do połowy sierpnia aktywny jest rój alfa-Capricornidów, wchodzący w skład tzw. kompleksu Aquarydów - Capricornidów. Stanowi go kilka rojów z radiantami umiejscowionymi w gwiazdozbiorach Wodnika i Koziorożca: północne delta-Aquarydy (NDA), południowe delta-Aquarydy (SDA), północne iota-Aquarydy (NIA), południowe iota-Aquarydy (SIA) oraz alfa-Capricornidy …

shadow

Niedługo próbnik sondy Deep Impact uderzy w kometę 9P/Tempel 1 aby wybić krater w jej jądrze oraz zbadać wewnętrzną budowę tego ciała. Uderzenie najprawdopodobniej nie będzie na tyle silne, aby kometa się rozpadła, jednak gdyby tak się stało, naukowcy... wcale nie będą zaskoczeni.