shadow

Od początku lipca aż do połowy sierpnia aktywny jest rój alfa-Capricornidów, wchodzący w skład tzw. kompleksu Aquarydów - Capricornidów. Stanowi go kilka rojów z radiantami umiejscowionymi w gwiazdozbiorach Wodnika i Koziorożca: północne delta-Aquarydy (NDA), południowe delta-Aquarydy (SDA), północne iota-Aquarydy (NIA), południowe …