shadow

Ciemna materia to niewidzialna i zagadkowa substancja, która tworzy 27% całej materii i energii we Wszechświecie. Zwykła materia, z której zbudowane jest wszystko co nas otacza to tylko 5% Wszechświata. Reszta to ciemna energia, która jest powiązana z przyspieszaniem ekspansji Wszechświata.

shadow

Potencjalnie przełomowa praca grupy naukowców z Uniwersytetu w Leicester, pod kierunkiem profesora George’a Frasera, opisuje obserwacje, które mogą być pierwszym bezpośrednim wykryciem cząstek ciemnej materii – wielkiej zagadki fizyki ostatnich trzydziestu lat.

Artykuł napisał Szymon Tadeusz Żywica.

shadow

Astronomowie z Harvardu opracowali nową metodę zaglądania do wewnętrznych warstw mgławic. Wykorzystali światło w bliskiej podczerwieni, które jest niewidoczne dla ludzkiego oka. Zdjęcia, które uzyskano są zarówno piękne i wartościowe od strony naukowej. Mogą być użyte do sporządzenia bardziej szczegółowej mapy rozmieszczenia międzygwiezdnej materii w mgławicach.

shadow

Astrofizycy sądzą, że znaleźli dowód na obecność ciemnej materii w halo galaktyk eliptycznych. Pogląd ten stoi w sprzeczności z badaniami z 2003 roku sugerującymi, że ciemnej materii nie ma w halo tych galaktyk. Stanowi też argument na rzecz tezy, mówiącej, że powstanie galaktyk było możliwe tylko dzięki oddziaływaniu grawitacyjnemu dużej ilości materii niewykrywalnej dla …

shadow

Galaktyki to przede wszystkim ciemna materia. Jednak widzimy je ponieważ część ich masy to materia barionowa (my jesteśmy barionami), która kondensuje się w gwiazdach i świeci. Czy istnieją galaktyki zawierające wyłącznie ciemną materię? Astronomowie z Cardiff University przypuszczalnie odkryli pierwszy taki obiekt - duża masa obracająca się jak galaktyka, ale …

shadow

Jedna z bliższych nam gromad galaktyk, w czasie ruchu wywołanego grawitacyjnym przyciąganiem pobliskiej superstruktury ciemnej materii, jest pod działaniem hamującego, międzygalaktycznego wiatru. Na to wskazują zdjęcia wykowane przez Kosmiczne Obserwatorium Promieniowania X Chandra.

Astronomowie uważają, że większość ciemnej materii we Wszechświecie zebrana jest w …

shadow

Podstawą dobrego filmu katastroficznego stało się ostatnimi czasy wprowadzenie kosmicznego zagrożenia i bohatera, który jak Bruce Willis w "Armageddonie" ratuje świat przed zagładą. Ale ani Bruce Willis, ani nikt inny nie byłby w stanie czegoś takiego dokonać przy naszym obecnym stanie gotowości. Dlatego właśnie pracujący w LSU geofizyk Brooks Ellwood przekopuje się przez …

shadow

Nowe dowody dostarczone przez obserwatorium rentgenowskie Chandra stawiają wyzwanie alternatywnej teorii grawitacji eliminującej potrzebę istnienia ciemnej materii. Obserwacje zawężają też listę form, w których może występować ten tajemniczy (i dominujący) składnik Wszechświata.