shadow

Znaleziono źródła tajemniczych cząstek o ogromnych energiach - twierdzą astronomowie. Są nimi prawdopodobnie "emerytowane" kwazary. Przez wiele lat zagadką pozostawało, jakie procesy astrofizyczne mogą rozpędzać cząstki do ogromnych energii, które obserwujemy. Energie takie są nieosiągalne w żadnych ziemskich laboratoriach. Czy zagadka …

shadow

Niezrozumiałe jeszcze procesy, zachodzące gdzieś we Wszechświecie, rozpędzają cząstki promieniowania kosmicznego do ogromnych energii. W Zakładzie Fizyki Promieniowania Kosmicznego w Łodzi powstał pomysł eksperymentu, który pomoże zrozumieć ich tajemnice. W projekt, który został nazwany Maze od nazwiska francuskiego uczonego, …

Czy elektromagnetyczne czarne dziury powodują błyski gamma?

Dane z należącego do NASA Chandra X-ray Observatory dotyczące obserwacji rentgenowskiej poświaty towarzyszącej błyskowi gamma, posłużyły grupie naukowców do wysunięcia interesującej hipotezy. Według nich te tajemnicze błyski powstają podczas tworzenia się elektromagnetycznej czarnej dziury. Może być to pierwsze potwierdzenie tezy o …