shadow

W koronie słonecznej istnieją gigantyczne fale dźwiękowe. Ich zbadanie pomoże wyjaśnić, dlaczego w tej warstwie panują temperatury rzędu milionów kelwinów, mimo że powierzchnia Słońca ma temperaturę tysiąc razy niższą.