shadow

Jesteśmy w połowie ostatniego miesiąca jesieni, tym samym do początku zimy i jednocześnie końca procesu skracania się dnia zostało jeszcze niewiele ponad 14 dni. Potem przez kolejne pół roku dzień będzie się stale wydłużać, aż do dnia przesilenia letniego. Na razie jednak na niebie wciąż dominuje Księżyc w pełni, który do końca …

shadow

Region między powierzchnią Słońca a jego atmosferą okazał się być bardziej burzliwym miejscem niż dotychczas sądzono. Takie wnioski wyciągnięto ze zdjęć i danych pochodzących z najnowszej sondy kosmicznej NASA obserwującej naszą gwiazdę, Interface Region Imaging Spectrograph, w skrócie IRIS.

Artykuł napisała Natalia …