shadow

Aby ocenić wiek skamieniałości znalezionej głęboko w ziemi, stosuje się najczęściej metodę datowania izotopem węgla C-14. W astronomii jest podobnie, można ocenić wiek gwiazdy analogicznie, jednakże przy użyciu innych pierwiastków. Są nimi: uran, iryd, osm czy europ. Grupa astrofizyków pod kierownictwem dr Anny Frebel wyszukała w gąszczu gwiazd Drogi Mlecznej "rodzynka". …

shadow

Tegoroczną Nagrodę Nobla z fizyki, przyznawaną przez Szwedzką Akademię Nauk, otrzymali John C. Mather i George F. Smoot z USA. Zostali uhonorowani za "badania nad ciałem doskonale czarnym i niejednorodnościami kosmicznego promieniowania tła". Za swoje odkrycia otrzymali do podziału sumę wysokości 10 mln koron szwedzkich (ok. 4 mln złotych).