shadow

O godzinie 7:00, 8 czerwca 2001 roku Wenus znajdzie się w maksymalnej elongacji zachodniej od Słońca i będzie oddalona od niego o 46 stopni. Jednym słowem zbliża się okres najlepszej widoczności Wenus na niebie porannym.

shadow

Wykonane przy pomocy sondy Mars Global Surveyor mapy globu Marsa przedstawiają marsjańską pogodę w latach 1999-2000. Okazały się one niezwykle podobne do ich ziemskich odpowiedników. Mapy zostały zaprezentowane na Amerykańskiej Unii Geofizyków w Bostonie przez dr Andrew Ingersolla, profesora na California Institute of Technology w Pasadenie.

shadow

Wielka Brytania ma odegrać wiodącą rolę w międzynarodowym przedsięwzięciu obrony Ziemi przed katastrofalną kolozją z asteroidą lub kometą. Naukowcy uważają, że za wyginięcie dinozaurów odpowiada taka właśnie katastrofa i może się jeszcze powtórzyć.