shadow

W ramach projektu EU-HOU Poland, pod adresem: http://www.eu-hou.net/spbdadm/index.php działa Portal Supernowych poświęcony amatorskim obserwacjom tych obiektów przy pomocy edukacyjnych teleskopów.