shadow

Urządzenie High Resolution Camera znajdujące się na pokładzie sondy Mars Express wykonało dokładne zdjęcia dwóch dolin na Marsie: Dao i Niger. Obydwie erozyjne formy terenu są pozostałością po marsjańskich kanałach odpływowych.