shadow

Richard Mewaldt jest absolwentem fizyki na Lawrence University oraz Washington University w St. Louis. Jako wieloletni współpracownik NASA był zaangażowany w projekty IMP-7, IMP-8, ISEE-3 (ICE), SAMPEX oraz Guest Investigato. Obecnie zajmuje się badaniami wysokoenergetycznych cząstek na jednej z najbardziej prestiżowych uczelni na świecie …

shadow

Saturn odbija niczym lustro promieniowanie rentgenowskie emitowane przez Słońce - donoszą naukowcy pracujący w Chandra X-ray Observatory. Na drogę do odkrycia naprowadziła naukowców pierwsza obserwacja rozbłysku rentgenowskiego zarejestrowanego po odbiciu od Saturna na niskich szerokościach. Obszar ten odpowiada ziemskiej strefie zwrotnikowej i …