shadow

Centrum Badań Kosmicznych PAN, zaangażowało się w kanadyjsko-polsko-austriacki program BRIght Target Explorer (BRITE)-Constellation. W ramach projektu, w latach 2010-2012, powstaną w Polsce dwa satelity badające gwiazdy gorętsze od Słońca. Będą one służyły do wykrycia niewielkich pulsacji olbrzymów i nadolbrzymów w obrębie naszej galaktyki.

Artykuł opracował …