shadow

Fromborskie Obserwatorium Astronomiczne wzbogaci się niebawem o nowy instrument. Do Fromborka dotarł już zamówiony przez Muzeum im. Mikołaja Kopernika we Fromborku teleskop ze zwierciadłem o średnicy 66 centymetrów, wykonany w Zakładzie Optyki Instrumentalnej Jacka Uniwersała z Żywca.