shadow

Wyniki badań obserwatorium kosmicznego Chandra X-ray wykazały, że młode, mniej masywne od Słońca gwiazdy mają tendencję do wysyłania w ich bezpośrednie otoczenie promieni X, zapobiegając procesowi tworzenia nowych planet. Badania przeprowadzone na zlecenie grupy naukowców z Rochester Institute of Technology, INAF Palermo, Universidad Diego Portales, SETI Institute oraz University …