shadow

Czy nasza planeta jest oazą życia w martwym Wszechświecie? Dwadzieścia lat temu naukowcy twierdzili, że raczej tak. Obecnie ich zdanie stało się przychylne istnieniu życia poza Ziemią i dziedzina astrobiologii (egzobiologii) przeżywa renesans. W Instytucie Badawczym ESA w Frascati we Włoszech odbyły się warsztaty astrobiologiczne, piersze tego rodzaju w Europie.

shadow

10 maja większość instrumentów na pokładzie sondy Ulysses wskazała największe odczyty intensywności pola magnetycznego i gęstości plazmy od ponad dziesięciu lat, podczas których ten statek kosmiczny znajdował się na orbicie Słońca. Przyczyną była spektakularna ejekcja masy z korony słonecznej, która opuściła Słońce trzy dni wcześniej.

shadow

Zaburzenia w polu magnetycznym Słońca intrygowały badaczy od początku badań nad wiatrem słonecznym. Dzięki danym dostarczonym przez sondę Ulysses naukowcy z JPL odnaleźli ich prawdopodobną przyczynę: ewolucja fal magnetycznych pewnego typu, zwanych falami Alfvena.

shadow

JPL podpisało kontrakt z firmą Lockheed Martin Systemy Kosmiczne na badania nad projektem DART, lekkim teleskopem membranowym. Lockheed Martin współpracuje z JPL już od długiego czasu, w swoim doświadczeniu ma m.in. pracę nad Kosmicznym Teleskopem Hubble'a.

shadow

W 1997 roku ludzie z całego świata kierowali wzrok na kometę Hale-Bopp. Jedno z najciekawszych wydarzeń astronomicznych końca XX wieku zaowocowało mnóstwem zdjęć i największą ilością danych, jakie zebrano na temat pojedynczej komety. Na niebie rozegrał się wspaniały spektakl z piękną kometą w roli głównej.

shadow

Operacja sprowadzenia z orbity rosyjskiej stacji kosmicznej Mir zostanie ubezpieczona - poinformowali przedstawiciele firmy Rosawiakosmos. Wykupią oni polisę ubezpieczeniową o wartości 200 mln dolarów na wypadek, gdyby części stacji orbitalnej Mir nie trafiły w wyznaczone miejsce zatopienia.

shadow

W latach 70 próbniki Viking wylądowały na powierzchni Marsa. Celem ich misji było stwierdzenie, czy na Czerwonej Planecie istnieje życie. Wykonały zdjęcia, pobrały próbki gruntu, jednak nie odnotowały obecności substancji organicznych. Okazuje się, że badania mogły być błędnie przeprowadzone.