shadow

W wydarzeniach związanych z odkryciem Neptuna, ósmej i zarazem ostatniej planety w Układzie Słonecznym, brało udział wielu wybitnych astronomów z Europy. Swój wkład dołożył m.in. Urbain Le Verrier, choć nie był astronomem obserwatorem, a, jak by to zostało ujęte w czasach dzisiejszych, teoretykiem. Głównym obszarem działalności Francuza była matematyka, ale specjalizował …

shadow

Sonda Cassini prawdopodobnie dostrzegła krater na księżycu Saturna, Tytanie. Jest to o tyle niezwykłe, że powierzchnia tego księżyca jest zastanawiająco gładka. Jak dotąd tylko trzy struktury zostały jednoznacznie zidentyfikowane jako kratery, około tuzina innych czeka na potwierdzenie.

shadow

Prezentowane perspektywiczne zdjęcie zostało wykonane za pomocą aparatu High Resolution Camera (HRSC) znajdującego się na pokładzie sondy Mars Express. Przedstawia kompleks kalder na szczycie największego wulkanu w Układzie Słonecznym - Olympus Mons na Marsie.