shadow

Dowódcą misji będzie Kenneth D. Cockrell, pilotem - Paul Lockhart. Franklin Chang-Diaz będzie specjalistą misji. Wcześniej zostało ustalone, że drugim specjalistą misji będzie Francuz Philippe Perrin.