shadow

Para nowych zdjęć zaprezentowana przez Obserwatorium Gemini pokazuje dynamikę dwóch diametralnie różnych zjawisk we Wszechświecie. Pierwsze zdjęcie przedstawia zimny, ciemny obłok materii, który na tle jaśniejszej chmury gazu układa się w kształt chińskiego smoka. Natomiast na drugim zdjęciu możemy zobaczyć dwie galaktyki splątane ze sobą w tytanicznym tańcu kosmicznego …

shadow

Na przestrzeni milionów lat galaktyki wykonują swój powolny kosmiczny taniec w zazwyczaj luźnych skupiskach. Czasami, wyrwane z tego wygodnego transu bliskością jednego lub więcej towarzyszy, ich ewolucja staje się bardziej chaotyczna lub nawet dramatyczna gdy dochodzi do zderzenia. Właśnie z takim przypadkiem mamy do czynienia w trójce galaktycznej NGC 6769-71, znanej pod nazwą …